College vindt veilig alternatief voor fietsbrug Reigerstraat Dokkum

DOKKUM - De fiets- en voetgangersbrug nabij de Reigerstraat in Dokkum is een van de bruggen over de Súd Ie die omhoog moet, zodat boten uit de Dm-klasse van Dokkum naar het Lauwersmeer kunnen varen. Een hogere variant van deze brug levert echter nadelen op voor de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid.

Door de verhoging wordt de aanloop aanzienlijk langer. Aan de zuidzijde is hiervoor onvoldoende ruimte. Er zijn verschillende gesprekken geweest met bewoners van het Fûgellân in Dokkum over de oplossing voor de brug bij de Reigerstraat. Voor het gemak zouden veel mensen de brug namelijk graag willen houden. De bewoners hebben gevraagd om de verkeersveiligheid bij de Dongeradyk te verbeteren, zodat de alternatieve route veiliger wordt. Het college van B&W kiest voor:
  • Het laten vervallen van de fiets- en voetgangersbrug Reigerstraat.
  • Het verhogen van de kruisingsvlakken aan weerszijden van de brug in de Dongeradyk. Zo wordt de snelheid van het verkeer bij de kruispunten lager, waardoor de veiligheid aanzienlijk verbetert.
  • Het fietspad (bij de hoek tegenover benzinestation aan de Dongeradyk) naar het oosten verleggen.
Het college van B&W vindt het laten vervallen van de brug een reële optie, omdat er met de genoemde maatregelen een veilige alternatieve route voor fietsers en voetgangers ontstaat. Bovendien is de extra af te leggen afstand maximaal 280 meter. Voor het laten vervallen van de brug moet de gemeenteraad een besluit nemen over de ‘onttrekking van de brug uit de openbaarheid’. De raad besluit hierover op donderdag 26 mei.