Reddingbootdag Schiermonnikoog 2016 breekt record

SCHIERMONNIKOOG - Tijdens de landelijke open dag van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) op 30 april jongstleden, heeft KNRM-station Schiermonnikoog haar persoonlijk record gebroken: dit jaar hebben zich 48 nieuwe KNRM-donateurs aangemeld. Het vorige record voor station Schiermonnikoog dateert uit 2014. Toen meldden 33 nieuwe donateurs zich tijdens de open dag.

De nieuwe donateurs, alsmede bestaande donateurs, die op vertoon van hun ‘boarding pass’ een toegangsbewijs ontvingen om met één van de twee reddingboten van KNRM-station Schiermonnikoog mee te varen, hadden de dag van hun leven: meevaren én beleven wat de redders aan boord en aan de wal allemaal mee kunnen maken. Dat de KNRM 24 uur per dag, zeven dagen per week en dat het hele jaar rond paraat is, werd tijdens deze open dag nog eens duidelijk: twee keer moest de Koning Willem I reddingboot worden ingezet om een patiënt, die acute medische zorg op het vaste land nodig had, over te zetten. Dat de bezoekers moesten wachten totdat de reddingboot was teruggekeerd was voor niemand een probleem. In en rond het KNRM gebouw aan de veerdam was er genoeg te zien. Vrijwilligers en oud-vrijwilligers van de KNRM gaven tekst en uitleg en vertelden over het reddingswerk toen en nu.