Districtsdag Federatie van Folkloristische Groepen op Ameland

HOLLUM - (A) - Tijdens de districtsdag van de Federatie van Folkloristische Groepen District Noord in Nederland van zaterdag 9 april, was er grote belangstelling voor de optredens van  de 140 folkloristen van Friesland, Groningen en Drenthe op het  Zwaneplein in Hollum.

Foto: Tineke Borsch- de Boer