Maquette zorgboerderij beste ontwerp voor nieuw gebouw in Kollum

KOLLUM - Op Piter Jelles !mpulse Kollum krijgen leerlingen driemaal per schooljaar de ruimte om vanuit hun eigen passie en interesses aan de slag te gaan. Dit gebeurt tijdens de Settingweek. In de derde en laatste Settingweek van dit schooljaar hebben de leergebieden Mens & Maatschappij en Wiskunde centraal gestaan. Het bleek een bijzondere en uitdagende combinatie.

Van maandag 4 april tot en met dinsdag 12 april hebben de leerlingen elke dag hun schouders onder de Setting gezet. Architectuur was het centrale thema. De leerlingen hebben hun eigen architectenbureau opgericht, een plan bedacht, een gebouw ontworpen en een maquette gemaakt. Hiervoor hebben de leerlingen onderzoek gedaan naar de behoefte aan een specifiek gebouw in de omgeving van Kollum. Op dinsdag hebben de leerlingen inspiratie uit de geschiedenis van Kollum opgedaan doormiddel van een monumententocht. Tevens is de financiële haalbaarheid van het gebouw aan de orde gekomen. De leerlingen kregen hiervoor op woensdag een workshop ‘businessplan schrijven’. Onder leiding van vakdocenten en architect Inge Knegt hebben de leerlingen zich gedurende de Settingdagen laten inspireren en begeleiden. De resultaten waren dinsdag 12 april tijdens de presentatiemarkt te bekijken. Tijdens de presentatiemarkt werden met veel plezier ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, vrienden en buren mogen verwelkomt. Ook waren de wethouder de heer Boerema en de architect de heer Knegt met hun expertise als jury aanwezig. Zij waren onder de indruk van de twaalf maquettes en na kort overleg waren ze unaniem in hun oordeel: de prijs ging naar de zorgboerderij Sint Martinus. Foto’s: Sake Beerstra