Jubilarissen bij de Stedelijke Harmonie Dockum

DOKKUM - Tijdens de ledenvergadering in HCR van der Meer werden twee leden van de Stedelijke Harmonie in het zonnetje gezet.

Froukje Russchen is dit jaar 40 jaar lid van de muziekvereniging. Een collega muzikant merkt op: ,,ik wist niet dat je zélf al 40 jaar was.” Het maken van muziek op de klarinet heeft Froukje blijkbaar jong gehouden. Het bestuur noemt haar een betrokken, enthousiast en trouw lid, die ook een periode bestuurslid is geweest. De gouden speld en de bijbehorende oorkonde - die haar door vice-voorzitter Marten van der Woude werd uitgereikt – werd door Froukje lachend in ontvangst genomen. Leo Sijtsma is dit jaar maar liefst 67 jaar muzikant. Voor zijn jarenlange inzet voor de muziek en de SHD, werd hij door vice-voorzitter Marten van der Woude in de bloemen gezet. Leo begon als 11-jarige jongeling bij het muziekkorps 'Ere zij God' in het toenmalige Murmerwoude. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij bij het regiment van de Huzaren van Boreel. Hierna is hij jarenlang lid geweest van Fanfare Oranje uit Dokkum. Daarnaast verleende hij zijn medewerking bij diverse kerkdiensten, begrafenissen, was hij lid van het St. Vitus kwintet, verleende 45 jaar zijn medewerking aan het kinderkerstfeest in Aalsum en vele andere zaken. Hij is een groot muziekliefhebber en een trouw lid van de Stedelijke Harmonie.