Bruisend Hart van Hallum ontvangt € 25.000 uit het VSBfonds

HALLUM - Bruisend Hart heeft samen met MFC It Trefpunt € 25.000,00 ontvangen om de plannen voor het dorp verder vorm te geven. In het kader van de regeling dorps- en buurthuizen heeft het VSBfonds maar liefst 28 donaties verstrekt aan bijzondere initiatieven in heel Nederland en Hallum is er één van.

Dat mensen behoefte hebben aan een plek waar men elkaar kan ontmoeten mag duidelijk zijn. Er kwamen namelijk veel aanvragen binnen voor de realisatie of inrichting van nieuwe dorps- en buurthuizen. Om er voor te zorgen dat Hallum leefbaar en aantrekkelijk blijft, willen de inwoners van Hallum de sportvoorzieningen bundelen in een nieuw te bouwen complex. Een plek waar iedereen welkom is, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het Bruisend Hart van Hallum. In deze nieuwe constructie hebben de voetbalvereniging en kaatsvereniging, het zwembadbestuur en de beheerstichting van MFC Het Trefpunt de handen ineen geslagen. Het idee komt voort uit de dorpsvisie Hallum 2025. In het plan staat een centrale ontmoetingsplaats, een gezamenlijke kantine en een nieuwe multi-inzetbare kleed accommodatie achter MFC It Trefpunt. Er zal ook nog een herindeling van de voetbalvelden plaatsvinden. De noodzakelijke renovatie van het zwembad is momenteel al in volle gang. Op deze manier wordt er gezocht naar verbinding en wordt er samengewerkt om de voorzieningen voor Hallum en omgeving te versterken en te behouden voor de toekomst.