Biddag voor Gewas en Arbeid

Dokkum - Protestantse Gemeente van Kollum in actie

KOLLUM - De ZWO zal op de biddag voor gewas en arbeid, woensdag 9 maart, na de kerkdienst een pootaardappel uitreiken. Dit is de elfde keer dat dit gebeurt, het poten en delen in de opbrengst is een goede Kollumer traditie. Het afgelopen jaar gaven de na de biddag 2015 gepote aardappelen een goede oogstopbrengst en waren er warme steunbetuigingen voor de ZWO van gemeenteleden en andere sympathisanten. Door de actie hebben veel cliënten van de voedselbank uiteindelijk een behoorlijk voedselpakket mogen ontvangen. Een ieder is op biddag welkom in de Maartenskerk in Kollum en wordt gevraagd de aardappel daadwerkelijk te poten. De oogst zal vervolgens met dankdag worden ingezameld en net als voorgaande jaren worden geschonken aan de plaatselijke voedselbank. Op deze manier wil de ZWO op een heel concrete manier hulp bieden aan de arme kant van de samenleving.