Zeventig jaar vogelwacht Kollum e.o.

KOLLUM -   Een extra feestelijke jaarvergadering van de vogelwacht Kollum e.o. in De Colle vrijdagavond 19 februari: dit jaar bestaat de vogelwacht zeventig jaar. Een bijna volle zaal met belangstellenden was getuige van de feestelijke jaarvergadering van de Vogelwacht Kollum.

Voorzitter S. Krap heette iedereen welkom en in vlot tempo werden de vergaderpunten doorgenomen en goedgekeurd. De bestuursleden Dictus Boersma en Joset Tiddens waren aftredend en niet herkiesbaar. Bestuurslid Erik Wiersinga was aftredend en herkiesbaar. De twee aftredende bestuursleden werd door de voorzitter in de bloemetjes gezet. Het bestuur stelt voor om Rene van der Ploeg te benoemen als nieuwe bestuurslid en met goedvinden van de bestuursleden werd hij aangenomen. De voorzitter kreeg uit handen van Mevrouw Rijpkema een vogelkastje namens het BFVW. Binnen een half uur was het officiële gedeelte klaar. Na het officiële gedeelte verzorgde het bekende troubadourstel Piter Wilkens en Gurbe Douwstra het muzikale tintje. Daarna werd er gepauzeerd voor een consumptie en werden er loten verkocht waar men vele mooie prijzen op kon winnen. Het bestuur kan terugkijken op een geslaagde avond.