Geslaagde Open Dag voor Dockinga College Ferwert

FERWERT - Een drukte van belang was het woensdag 3 februari in het Dockinga College in Ferwert: de school met opleidingen voor Havo/Vwo en Vmbo hield die dag haar Open Dag. Bezoekers, leerlingen van groep 8 van de basisscholen uit de regio en hun ouders, ontvingen bij binnenkomst een plattegrond van de school, een algemene informatie older over het Dockinga College en een informatiefolder specifiek over de locatie in Ferwert. Ook was er een speurtocht om de school goed te  kunnen verkennen.

De groep 8 leerlingen tekenden daar ook het gastenboek. Ruim zeventig leerlingen zetten hun naam en school van herkomst in het boek. Omdat de meesten vergezeld gingen van hun vader en moeder zijn er dus ruim 230 bezoekers geweest. Voor het overgrote deel van de groep 8 kinderen was de school overigens geen onbekend terrein meer, omdat ze in februari al een lesmiddag hadden bijgewoond op het Dockinga College. Nu konden ze samen met hun ouders het hele gebouw nader verkennen. Daar werd ruim de tijd voor genomen en de aanwezige docenten, ouders en leerlingen van het Dockinga College werden met allerlei vragen bestookt. In de lokalen presenteerden de docenten van het Dockingacollege hun vakken op diverse manieren. Uiteraard zet iedereen zijn beste beentje voor bij zo'n Open Dag, maar Ferwert heeft dan ook wat te bieden. Het Dockinga College in Ferwert is een kleine scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod: Havo en Vwo, Vmbo theoretisch en Vmbo beroepsgericht inclusief LWOO. Veel leerlingen vroegen bij binnenkomst meteen naar het wiskundelokaal, omdat daar de oplossing van het raadsel wat in de open dag folder stond moest worden ingeleverd. Een goede oplossing leverde een kleine attentie op. Er moesten veel attenties worden uitgereikt. Naast de reeds genoemde vakkenpresentaties waarbij de gasten actief werden betrokken, waren er ook enkele optredens van de schoolband. In de mediatheek was een presentatie te zien van allerlei activiteiten die op school plaatsvinden. De aan de school verbonden orthopedagoog, die een grote rol speelt in de leerlingbegeleiding, liet samen met de zorgcoördinator zien wat het Dockinga College Ferwert zoal aan leerlingbegeleiding doet. Op de ruim voorhanden zijnde computers kon men ook kennis nemen van de eigen website van het Dockinga College: www.dockinga.nl. Leerlingen van de Laptopklas HV lieten zien hoe de laptop in het onderwijs gebruikt gaat worden. Bijzonder was dat de toekomstige leerlingen al hun wensen konden in dienen voor de nieuw te bouwen school van het Dockinga College Ferwert (zie foto) In de overblijfruimte werd een doorlopende presentatie getoond, waarbij de sterke punten van het Dockinga College te Ferwert werden benadrukt: een kleine school met een modern en breed onderwijsaanbod en veel persoonlijke aandacht voor de leerling, extra aandacht voor talentontwikkeling, dicht bij huis en goede  examenresultaten en doorstroom naar het vervolgonderwijs. Bij het verlaten van de school kregen de  leerlingen een appel, want het Dockinga College te Ferwert is ook een gezonde school, met een rookvrij schoolterrein. De goede opkomst geeft de school voldoende vertrouwen in de toekomst wat het aantal leerlingen betreft.