Huldiging collectanten Nierstichting

KOOTSTERTILLE - Vanwege hun vaak jarenlange inzet voor de Nierstichting werden de trouwe collectanten van de Nierstichting in Kootstertille op 20 januari uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst .

Regiocoördinator Beatrix van Hijum reikte attenties uit aan een zevental collectanten die al meer dan 25 jaar lang de collecte lopen. Coördinator Mevrouw Waaksma uit Kootstertille organiseert al 45 jaar de collecte en kreeg daarvoor een bijzonder beeldje.