Beschermingsmaatregelen nodig bij aanleg glasvezel binnenstad Dokkum

DOKKUM - De aanleg van glasvezel door Kabelnoord  in de binnenstad van Dokkum wordt binnenkort hervat. Dit gebeurt onder strikte beschermingsmaatregelen, omdat op een aantal plaatsen in de grond vervuiling is aangetroffen.

De maatregelen zullen zichtbaar zijn voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. Bewoners zijn per brief vanuit de gemeente Dongeradeel en Kabelnoord geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast worden bewoners individueel door de aannemer geïnformeerd wanneer de aanleg hun woning of winkelpand nadert. Alles wordt in werk gesteld om de overlast tot een minimum te beperken. Eind vorig jaar stuitte aannemer Van Gelder Telecom op bodemverontreiniging. Het graafwerk is toen stilgelegd. Vervolgens is er in opdracht van Kabelnoord bodemonderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Dit onderzoek toont aan dat er op een aantal plekken in de binnenstad vervuiling met zware metalen in de bodem aanwezig is. Het ontstaan van deze historische vervuiling hangt samen met de bedrijfsmatige activiteiten die in de loop der jaren in de binnenstad hebben plaatsgevonden. Dergelijke vervuiling komt in veel oude binnensteden voor. Dit staat de aanleg van glasvezel, onder de juiste beveiligingsmaatregelen, niet in de weg.