In de sporen van Dobbepaarden

Marrum - Zaterdag is aan de voet van de zeedijk bij Marrum een wandelroute in de sporen van de Dobbepaarden geopend. Gedeputeerde Johannes Kramer ontblootte met hulp van de amazone's Marije, Anna-Rixt en Marrit Verbeek een bord aan het begin van de 10 kilometer lange route dat het verhaal vertelt van het paardendrama in dit buitendijks gebied. Bij de start van de kuier werden herinneringen opgehaald over hoe het kon dat ruim 200 paarden in de nacht van 1 november 2006 in een storm werden verrast door het snel stijgende zeewater en hun toevlucht zochten op een dobbe. De kudde kon geen kant meer op en een twintigtal paarden verdronk of overleefde dit niet door onderkoeling. De wandelroute gaat vanaf de plaats waar de kudde uiteindelijk door zes amazone's naar de zeedijk werd geleid naar de dobbe waar de kudde stond en langs de hogere dobbe waar de paarden veilig hadden kunnen staan. Bij de opening van de wandelroute werd herinnerd aan het fiasco dat zelfs het leger werd ingeschakeld voor een poging om de paarden te redden, hoe de media er een spektakel van maakte, dat kenners van het gebied buitenspel werden gezet én ook over de risico's die de amazone's liepen bij de reddingsactie die wereldnieuws werd en bij veel mensen nog op het netvlies staat.

Meer hierover in de krant van dinsdag 4 december.

Foto's: Bram Buruma