Voorbereidingskosten musical Titus

DOKKUM - Stichting 754 kan een bijdrage van € 15.000 tegemoet zien ter dekking van de voorbereidingskosten van de musical Titus.

Van 31 mei t/m 10 juni 2019 worden in de Bonifatiuskapel in Dokkum 12 voorstellingen van Titus gegeven. Aan de realisering van de musical wordt op dit moment hard gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het schrijven van het script en de liedteksten, het componeren van de muziek, maar ook voor de fondsenwerving en werving van vrijwilligers. Hiermee zijn aanzienlijke kosten gemoeid. Het stichtingsbestuur vraagt de gemeente dan ook om uitbetaling van een deel van de al verleende subsidie.

Aanvankelijk was het de bedoeling de musical Titus in 2018 op te voeren, maar dat is door verschillende oorzaken niet doorgegaan. Het grote aanbod van van culturele activiteiten in 2018 zorgde in de subsidiesfeer voor veel concurrentie en minder kans op een succesvolle fondsenwerving. Dat gold ook ten aanzien van de beschikbaarheid van zangers / acteurs van voldoende niveau. De stichting wil echter het idee van een musical rond de figuur Titus Brandsma niet loslaten en is nu druk bezig met de voorbereidingen voor de opvoering in 2019.

De stichting heeft met de productie en opvoering van de musical Bonifatius in 2012 en 2014 laten zien kwalitatief goed en aantrekkelijk werk te kunnen leveren. Dat geeft vertrouwen voor de productie en een succesvolle uitvoering van Titus.

De gemeente heeft Stichting 754 voor de opvoering van de musical Titus in 2018 een subsidie van € 25.000 verleend. De opvoeringen waren gepland voor oktober 2018. De verleende subsidie is nog niet uitbetaald. De beschikking die in april 2018 is afgegeven heeft rechtskracht verloren nu niet aan de voorwaarde van uitvoering in 2018 is voldaan.

De musical kenmerkt zich door authenticiteit, uitstraling, goede organisatie en promotie en er wordt actief samenwerking gezocht met andere partijen in de gemeente Dongeradeel. Dat Titus Brandsma in eigen persoon het initiatief voor de bouw van de Bonifatiuskapel en de aanleg van het omringende park heeft genomen, maakt de opvoering van de musical Titus in juist deze kapel heel bijzonder.

Alle reden om de verleende subsidie die gerelateerd was aan Kulturele Haadstêd, in ieder geval voor wat betreft de nu voorgestelde subsidiëring van de voorbereidingskosten, om te zetten naar een subsidie in het kader van de zgn. Legacy van Kulturele Haadstêd.