Lezen is Leuk! op de Burgerschool

dokkum - Het project Lezen is leuk! is woensdag op de Burgerschool in Dokkum van start gegaan.

Wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel verrichtte de aftrap van het leesbevorderingsproject, een initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Stichting Lezen met als doel de taalontwikkelingen van kinderen in krimpregio’s te stimuleren.

De Burgerschool heeft nu een speciale boekenkast, gevuld met actuele boeken voor alle groepen van het basisonderwijs. Bovendien is er voor alle kinderen een Boekenbon van tien euro waarmee zij op het aansluitende kinderboekenfeest met Theatergroep ZieZUs op school een boek konden uitkiezen, aangeboden door Boekhandel Van der Velde.

Foto’s Jan van Empel