Feestelijke afsluiting Jong en Oud koor

METSLAWIER - Dinsdag 30 oktober vond er feestelijke afsluiting plaats van een heel bijzonder koor. Bewoners van woonzorgcentrum De Skûle, verpleegafdeling de Klink en kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool de Rank in Metslawier vormen al enige weken het Jong en Oud koor.

Zes dinsdagen hebben ze met elkaar geoefend, gezongen, gedanst, maar vooral elkaar ontmoet en leuke verhalen verteld, gelachen en mooie momenten gedeeld. Zoals ze het zo mooi zongen “het zijn de kleine dingen die het doen”.

Het zijn de kleine dingen die het doen!

Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag

Dat onverwacht gesprek toen je 't allemaal niet meer zag

't Was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon

Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon.

Na zes weken oefenen was het dan tijd om voor publiek te zingen en een heus optreden te geven.

De kinderen en de ouderen mochten familie en vrienden uitnodigen en deze gaven dan ook groots gehoor. Wat was het een daverend succes!

We willen met name noemen dirigente Dineke Oostra- Kamminga, muzikale omlijsting Jelle Dodinga en Meester Luiwe, zonder hen was alles niet mogelijk geweest. Ook willen wij alle anderen die mee hebben gewerkt bedanken voor hun inzet. En niet te vergeten Alle kinderen van de basisschool en bewoners van de Skûle en de Klink bedankt voor jullie spontaniteit, muzikaliteit het was geweldig.