Zandzakken bij oude boorplatform

HOLLUM - Voor de noordoosthoek van de oude boorput van de NAM, naast de duindoorbraak bij paal drie op west-Ameland, liggen sinds begin vorige week zandzakken. De big bags moeten de oude NAM-locatie beschermen tegen de komende stormen. De grondplaat van de oude boorput ligt sinds de januaristormen van dit jaar met één hoek bijna op het strand. Het kunstwerk wordt beheerd door Rijkswaterstaat (RWS), die in het gebied nadrukkelijk dynamisch kustbeheer voorstaat. Toch gaat de beheerder akkoord met de door mensenhanden uitgevoerde maatregelen. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet, maar gaf geen vergunning voor het verplaatsen van de enorme hoeveelheden zand.

Niet RWS maar de NAM gaf opdracht voor het plaatsen van de enorme zandzakken. De NAM is verantwoordelijk voor de veiligheid van de oude infrastructuur. RWS adviseert en denkt mee om eventuele verontreiniging van het water te voorkomen, laat Jan Visser van RWS weten.

De big bags moeten de locatie met de boorput beschermen, zegt Sape Jan Terpstra van de NAM. Het is een voorlopige constructie die is aangelegd om te voorkomen dat het zand onder de asfaltplaat en het hekwerk wegspoelt. De tijdelijke maatregel wordt binnenkort aangepast en steviger gemaakt. De big bags, waar een kuub zand in past, zijn nu aan de bovenkant nog open. De zandzakken worden herschikt en aan de bovenkant dicht gemaakt. Dan worden de zakken neergezet zoals RWS ze wil hebben.

De boorput ten noorden van Hollum is in de jaren 60 aangelegd. Er is geboord, gas gevonden, maar de put is nooit in productie genomen omdat het gasveld niet lucratief genoeg bleek. Sindsdien ligt een grote grondplaat omringd door een meer dan twee meter hoog hek in de duinen.

Het is vooral het restant boorspoeling waar zorgen om zijn. Boorspoeling is boorvloeistof dat wordt gebruikt om in diepe lagen te kunnen boren. Ook komt bij boren materiaal uit de diepte naar boven. Een deel daarvan is in de duinen achtergebleven en onder zand geschoven. Volgens Terpstra gaat de verontreiniging vooral om stoffen die in de jaren 60 naar boven zijn gehaald. Die liggen nog ergens op het terrein, niet onder de asfaltplaat. De plek wordt niet bedreigd door de zee, probeert Terpstra gerust te stellen. Ook, zegt hij, heeft de boorspoeling geen effect op het grondwater. “Het zijn stoffen uit de natuur, die gebruikt worden bij een boring.”

De sanering van de oude boorput staat al een tijdje op de rol. De aardoliemaatschappij heeft de verplichting om de oude locatie terug te brengen in oorspronkelijke staat. Wanneer de boorput precies wordt afgebroken en opgeruimd kan Terpstra niet zeggen, maar als de NAM met die klus klaar is, kan Ameland niet meer zien waar de locatie heeft gelegen. Er blijft dan altijd wel iets van een verontreiniging achter, moet Terpstra erkennen. Dat heeft de NAM in kaart. De zandzakken zijn een voorbode van de volledige sanering, waar binnenkort een plan van aanpak voor wordt gemaakt. Daarna volgt de aanbesteding. Dat kost allemaal tijd, zodat die sanering niet voor het komende stormseizoen staat te gebeuren.