Feestelijke opening nieuwe rijhal Bûtenút Oentsjerk

Oentsjerk - Natuurlijk daverde het lied ‘Frysk Hynder’ van Griet Wiersma vrijdag 28 september tussen 14.00 en 16.00 uur even door de nieuwe rijhal van Paard en dagbesteding centrum Bûtenút in Oentsjerk. Het waren echter liefdevolle, muzikale slingers rondom een feestelijke opening van een nieuwe rijhal.

Bovendien werd gevierd dat het op 1 augustus 2013 opgerichte centrum Bûtenút een eerste lustrum mocht vieren.

Een toch wel mooie mijlpaal voor de zusters en eigenaars Jolanda de Grijs en Fronny Hendriks die hun eerste dankwoord richtten aan hun beide partners Marianne en Rob zonder wie dit alles niet mogelijk was geweest. Ooit koesterden beide zusters de wens ‘tegearre wat te dwaan bûtenút’, zoals Hendriks het formuleert. Beiden waren werkzaam bij een grote zorginstelling. ,,En doe kaam der romte, doe kaam dit op ús paad’’, zo zegt Hendriks. En dat ‘dit’ was een ruimte om te starten met Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút die werkt volgens het concept ‘Samen Sterker’. Het uitgangspunt van deze formule is dat ‘iedereen elkaar helpt bij het uitvoeren van paard gerelateerde activiteiten’ zoals het in de folder is beschreven.

Het is dus dagbesteding met als uitgangspunt dat iedereen ongeacht beperking of niveau mee kan doen aan allerlei paardenactiviteiten. Naast samenwerking is het met name de bedoeling de eigenwaarde van de deelnemers te vergroten. ,,It is in arbeidsmatige dagbesteding mar it wurd ‘dagbesteding’ wurdt net brûkt. Wy neame it wurk foar jong folwoeksenen en folwoeksenen.’’

Activiteiten die kunnen variëren. Met betrekking tot de paarden zijn het onder andere borstelen, hoeven krabben, longeren/trainen en voeren. Maar er is nog meer ‘bûtenút’, tuinwerkzaamheden, grasmaaien, snoeien en onkruid wieden of werken in de biologische moestuin.  Niet genoemd zijn nog twee bijzondere activiteiten en dat zijn paardrijden en huifbed-rijden onder professioneel toezicht van een Instructeur Paardrijden Gehandicapten (IPG).

Met name het huifbed-rijden was een onderdeel dat toevallig op het pad kwam van  Bûtenút door begin 2016 het paard- en huifbed-rijden van de opgeheven Stichting Sa bin ik uit Burgum over te nemen. In een ander verband staat het jaar 2016 in gouden letters geschreven want in dat jaar ging Bûtenút een samenwerkingsverband aan met Stichting Hart in Friesland. Een bezoek van Jelmer Kooistra van de stichting resulteerde namelijk in een nauwere samenwerking en dat was toch wel een belangrijk keerpunt richting vergroting van de mogelijkheden voor paardrijden voor mensen met een beperking.

Daarnaast biedt Bûtenút opvang op woensdagmiddag en zaterdag voor kinderen/jeugdigen vanaf tien jaar en die opvang staat geheel in het teken activiteiten rondom het paardrijden plus de verzorging van de overige boerderijdieren.

Samen sterker dus en de mensen, sponsoren, die dat mogelijk maakten stonden vrijdag om die reden in de schijnwerper. Ook Kooistra voerde het woord en benadrukte dat zijn stichting ,,Al tweintich jier dwaande is en him mei sa’n tritich frijwilligers  ynset foar minsken mei in beheining.’’ Bestuurslid Antsje Bosma van de stichting legde uit hoe het sponsorgeld was besteed: een nieuw huifbed ter vervanging van één van de twee huifbedden, een tillift en een trekker met bijbehorende vlakker voor de manege. Vervolgens mochten deelnemers, begeleiders en vrijwilligers van Bûtenút gezamenlijk door het lint gaan om de nieuwe rijhal officieel te openen.

Tekst: Rynk Bosma