Unieke Holwerder stoepjes gerestaureerd

HOLWERD - De karakteristieke Hegebuorren wordt grondig gerestaureerd. De werkzaamheden vergen nog enkele weken. ,,Mar dan hat Holwert syn pronkje werom”, zegt Tseard Jager.

Hij is voorzitter van de Stichting Hegebuorren, die samen met buurtbewoners de restauratie op de rails heeft gezet. Mede dankzij financiële bijdragen van het provinciale Iepen Mienskipsfuns, de Holwerder Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) en aanwonenden werd de nodige 55.000 euro bijeengebracht. De Hegebuorren behoort tot het oudste deel van Holwerd. De markante straat ontstond toen de steile terp in de 19de eeuw deels werd afgegraven. Handkarren konden voortaan makkelijker de terp op. Daarnaast zijn in de straat interessante archeologische vondsten gedaan.

Tussen 1861 en 1909 woonde niemand minder dan Waling Dykstra er. Het huis van beroemde volksschrijver, die het beroemde ‘Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn’ dichtte, is echter in deplorabele staat. ,,At de Hegebuorren der aanst wer kreas hinne leit, soe dat hûs eins ek opknapt wurde moatte. Der leit no in prachtige kâns foar provinsje, gemeente en stifting Waling Dykstra om hjir yn it ramt fan de Fryske kulturele aspiraasjes in oplossing te bringen”, zegt Jager.