Herberg Rijsbergen wordt Klooster Schiermonnikoog

schiermonnikoog - De gemeente Schiermonnikoog gaat de weg vrijmaken om een klooster te vestigen is herberg Rijsbergen. Op het gebouw rust een horecabestemming. In de raadsvergadering van 18 september komt het voorstel van burgemeester en wethouders aan de orde om deze bestemming eraf te halen. De gemeente is eigenaar van de ondergrond en heeft via de erfpachtovereenkomst zeggenschap over de toekomst van het gebouw.

In hun zoektocht naar een geschikte woonplek hebben de cisterciënzer monniken op Schiermonnikoog in herberg Rijsbergen de geschikte locatie gevonden. De herberg zal in bedrijf blijven tot 15 januari 2019. Daarna hopen de monniken er snel te kunnen gaan wonen. De naam zal eenvoudigweg ‘Klooster Schiermonnikoog’ zijn. Na de inrichting van het gebouw, inclusief een eigen kapel, hopen de cisterciënzers de deuren te openen voor kandidaat-monniken, gasten die rust zoeken in het gastenhuis en bezoekers van onze diensten.

Daarmee komt er voor het eerst een klooster op het eiland, waarvan de naam doet vermoeden dat er eerder monniken hebben gewoond. Een klooster past bij het imago van het eiland, stellen b en w. De monniken willen deel van de gemeenschap op Schiermonnikoog uitmaken, ze willen activiteiten ontwikkelen die passen bij het eiland en bijdragen aan lokale producten. Daarnaast is het de bedoeling om in het klooster als leek in retraite te kunnen gaan. Hierdoor ontstaat een breder toeristisch ‘product’. Het verlies van ‘bedden ‘ wordt hierdoor beperkt. Overigens leidt her verlies van bedden mogelijk tot kansen voor andere (bestaande) ondernemers, is de overtuiging van het college.