Pearkekeatsen in Paesens-Moddergat

Paesens-Moddergat - Afgelopen zaterdag werd het pearkekeatsen weer gehouden in Paesens-Moddergat. Deze partij werd net zoals de voorgaande jaren gesponsord door Yke-Muoi Kofje & Tee Drinkerij. De opkomst was iets lager dan vorig jaar maar de partijen waren er niet minder spannend om. In de A klasse waren zes parturen, hier kaatsten ze in poule verband. Bij de B klasse waren zeven parturen, hier speelden ze met een winnaarsronde en verliezersronde. Mede doordat het weer erg meeviel werd het een geslaagde kaatsmiddag. De uitslagen waren als volgt:

A klasse

1e prijs: Willem Elzinga en Geartsje Lei

2e prijs: Pieter Visser en Andrea Visser

3e prijs: Christiaan Overzet en Astrid Meinema

B klasse

1e prijs: Durk Lei en Hennie Lei

2e prijs: Jaap Lei en Liza Lei

1e prijs herkanssingsronde: Douwe de Vries en Aukje v/d Weg

De eerstvolgende ledenpartij is de Motorpartij die gekaatst wordt op zaterdag 15 september.