Kunstwerk voor Dijkstra Draisma Dokkum

dokkum - Er zit veel innovatiekracht bij de ondernemers in de Noordelijkste van de Elf Steden.

De Dokkumer Bouwgroep Dijkstra-Draisma is zo’n onderneming die regelmatig met baanbrekende vernieuwingen komt. Daarbij is duurzaamheid de rode lijn en grote drijfveer. Onlangs won het bedrijf nog de prestigieuze Koning Willem I – prijs.

Redenen te over voor de gemeente Dongeradeel om het bedrijf op donderdag 5 juli tijdens een werkbezoek van wethouder economische zaken Pieter Braaksma extra in het zonnetje te zetten. Of in de klei, eigenlijk. De grondsoort waarin dit familiebedrijf volgens directeur Biense Dijkstra stevig is geworteld. Klei is ook een van de bouwstenen van het unieke kunstwerk van keramiste Wietske Hellinga. Dit kunstwerk werd door wethouder Braaksma aan de heer Dijkstra werd overhandigd.

De wethouder wist een aantal mooie overeenkomsten tussen het bouwbedrijf en het kunstwerk te noemen. Zo heeft de kunstenares zich bij het maken van het object voorgesteld hoe een leven verloopt. De schelpen uit zee krijgen tijdens zijn leven de nodige ‘opdonders’ en ‘butsen’, maar komen uiteindelijk tot volle groei. Ook een bedrijf heeft bij zijn groei met de nodige tegenslagen en levenslessen te maken, zoals ook later tijdens het werkbezoek uit het verhaal van de directeur zal blijken.

Een andere overeenkomst is het unieke karakter. Wietske Hellinga won voor de innovatieve techniek van porselein op klei een unieke prijs. Uniek is ook de Koning Willem I prijs die het innovatieve bedrijf Dijkstra Draisma won. De drie-eenheid van de schelpen kan worden doorgetrokken naar het bedrijfsleven: samenwerking is belangrijk; je kunt het niet alleen.

Na overhandiging van het kunstwerk volgde een rondleiding door het bedrijf.

Na afloop kon men concluderen dat het innovatieve denken bij dit bedrijf nog lang niet is uitgedoofd. Er zitten nog verschillende plannen en ideeën in de pijplijn. Ontwikkelingen die de gemeente met belangstelling volgt en waar zij Bouwgroep Dijkstra-Draisma veel succes mee wenst.