Veel jeugdkaatsers in actie

Paesens-Moddergat - De opkomst was weer net zoals vorig jaar geweldig. Er werd in 7 categorieën gekaatst. Mede door het prachtige weer was het geslaagd.

Kabouters: 1 Marwin Boonstra en Jelle Rosier, 2 Jente Hoekstra en Sandra Bandstra. Herkansing: 1 Janet v/d Meulen en Merwin Koree, 2 Harke Slagman en Famke de Jong.

Welpen jongens: 1 Niek Dijkstra en Renke Jacob Cuperus, 2 Marten Jan Koree en Jakob Lieuwe Klimstra.

Welpen meisjes: 1 Jeltsje Castelijn en Renske Elzinga, 2 Willianne Wijtsma en Sinne de Vreeze, 3 Anna Geke Dijkstra en Anke Haaksma.

Pupillen jongens: 1 Albert Vogel, 2 Jelle Rense Lei.

Pupillen meisjes: 1 Gea Sipma en Femke Bouma, 2 Leann Wijma, Joke de Jong en Gelbrich v/d Leest.

Schooljongens/ jongens: 1 Johan Sipma, Wybren de Jong en Folkert Jelmer Visser, 2 Arjen Schregardus en Thijn Haaima

Schoolmeisjes/ meisjes: 1 Eline Koree, 2 Klasina Hovinga.