Jeugdwedstrijd K.V. de Trochsetters op 6 juli

EE - Op 6 juli hield De Trochsetters uit Ee een wedstrijd voor de jeugd.

Op deze mooie zomeravond werd er weer enthousiast gestreden om de kransen.

Deze waren bij de A klasse voor het partuur van Willianke Sipma , Tineke Borger en Anouk Kingma. De tweede prijs in de A klasse was voor Esther Wolters, Doutsen Veendorp en Thomas Boersma.

In de B klasse ging de winst naar Tjipke Jan Borger en Marrit de Jong. Rienk Kingma en Ids Bouma werden tweede.

Bij de jeugd van de C klasse waren de kransen voor Jannard Sipma en Nynke de Haan.

Renske de Jong en Vere Kok wonnen de strijd om de eerste plaats bij de Beginners.