Meer subsidie voor Toeristisch Informatiepunt

DOKKUM - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel heeft besloten de Stichting Musea Noardeast Fryslan voor het jaar 2018 een subsidie te verlenen van € 5.900 ten behoeve van de extra openingstijden voor het Toeristisch Informatiepunt Dokkum. Bij de toekenning van de subsidie wijkt het college af van de regels uit de Algemene Subsidieverordening Dongeradeel voor wat betreft de in te dienen gegevens en de aanvraagtermijn. De subsidie wordt betaald uit de begrotingspost ‘bevordering toerisme’. Het Toeristisch Informatiepunt is gevestigd In het Museum Dokkum (het Admiraliteitshuis). Bij het Toeristisch Informatiepunt kunnen bezoekers van de stad informatie krijgen over o.a. accommodaties, voorzieningen, activiteiten en evenementen. Deze functie is belangrijk voor een goed gastheerschap van de stad en de regio, zo vindt het college. Ten behoeve van het Informatiepunt is het museum sinds het jaar 2014 extra uren geopend. Vanaf dat jaar krijgt de stichting jaarlijks voor de extra openstellingsuren ter compensatie van de kosten een subsidiebijdrage van de gemeente. In 2017 was dit een bedrag van € 5.800, maar vanwege jaarlijkse prijsstijgingen wordt voor 2018 een subsidiebijdrage van € 5.900 gevraagd. Een geringe verhoging waarmee het college kan instemmen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel heeft besloten de Stichting Musea Noardeast Fryslan voor het jaar 2018 een subsidie te verlenen van € 5.900 ten behoeve van de extra openingstijden voor het Toeristisch Informatiepunt Dokkum. Bij de toekenning van de subsidie wijkt het college af van de regels uit de Algemene Subsidieverordening Dongeradeel voor wat betreft de in te dienen gegevens en de aanvraagtermijn. De subsidie wordt betaald uit de begrotingspost ‘bevordering toerisme’. Het Toeristisch Informatiepunt is gevestigd In het Museum Dokkum (het Admiraliteitshuis). Bij het Toeristisch Informatiepunt kunnen bezoekers van de stad informatie krijgen over o.a. accommodaties, voorzieningen, activiteiten en evenementen. Deze functie is belangrijk voor een goed gastheerschap van de stad en de regio, zo vindt het college. Ten behoeve van het Informatiepunt is het museum sinds het jaar 2014 extra uren geopend. Vanaf dat jaar krijgt de stichting jaarlijks voor de extra openstellingsuren ter compensatie van de kosten een subsidiebijdrage van de gemeente. In 2017 was dit een bedrag van € 5.800, maar vanwege jaarlijkse prijsstijgingen wordt voor 2018 een subsidiebijdrage van € 5.900 gevraagd. Een geringe verhoging waarmee het college kan instemmen.