Weidenaar Heren Hoofdklasse kaatspartij

DOKKUM - In een spannende finale won het partuur Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra de KNKB Weidenaar Heren Hoofdklasse kaatspartij v.f. in Dokkum van het partuur Gert-Jan van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. De derde prijs was voor het partuur Auke Boomsma, Marten Feenstra, Laas Pieter van Straten. Hendrik Kootstra werd tot koning uitgeroepen en mocht de Hedzer van der Kooi-wisselbokaal in ontvangst nemen. Na afloop was er muziek met DJ Albert Jan.