Piratenpartij in Nes

NES (D) - In Nes werd afgelopen zaterdag de Piratenpartij gekaatst. Dit keer kaatsten de dames apart van de heren.

Bij de dames waren er vier parturen en bij de heren waren er zes parturen, deze laatste groep kaatste door elkaar in drie omlopen.

Bij de dames werden Esther Turkstra en Anna Sijtsma eerste, gevolgd door Aletta Keegstra en Petra Visser.

Bij de heren won Tjerk Holwerda, gevolgd door Jan de Vries, Douwe de Vries en Wietse Vlasman.

De volgende partij die in Nes gekaatst wordt is de Us Paleispartij op 30 juni.

Eigen foto