Brantgumer kaatswedstrijd

BRANTGUM - Onder mooie omstandigheden werd zondag op het Brantgumer Leechje een (leden) kaatswedstrijd gehouden. De kransen werd beschikbaar gesteld bloemenboetiek 't BLOMKE te Ferwert. De vijf parturen streden in competitieverband om de hoogste eer. Botte Hijma, Jitze Grijpstra en DW Toren werden tweede. De eerste prijs was voor DP Hiemstra, Pieter Toren en Sjoukje Kooistra.