Ameland verwijdert fietswrakken van de pier

NES (A) - De gemeente Ameland gaat de op de veerdam in Nes achtergelaten (brom)fietsen verwijderen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe de beleidsregel ‘Handhavend optreden tegen (brom)fietswrakken, wees(brom)fietsen en buiten de fietsenstalling geplaatste (brom)fietsen’ vastgesteld. Om te voorkomen dat er fietswrakken en weesfietsen in de fietsenstalling op de veerdam worden geplaatst, heeft het college van burgemeester en wethouders tevens een aanwijzingsbesluit genomen om hierop te kunnen handhaven. Indien nodig worden (brom)fietsen die lange tijd niet worden gebruikt, verwijderd. Ook wordt onderzocht of er buiten de piekmomenten voldoende plek is voor dagelijks gebruik van de fietsenstalling.

Weesfietsen zijn fietsen die rijtechnisch nog in redelijke staat zijn, maar langere tijd niet meer zijn gebruikt en geen eigenaar lijken te hebben. Deze fietsen zijn niet direct ontsierend, maar nemen ruimte in waardoor andere weggebruikers hun fietsen niet meer in het rek kunnen plaatsen. Dat leidt tot ongewenste situaties en een negatief effect op de buitenruimte. Fietswrakken zijn fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat zijn (er is niet mee te rijden, want er missen essentiële onderdelen en/of essentiële onderdelen zijn defect).