Startups op handelsmissie naar de Wadden

AMELAND/SCHIERMONNIKOOG - Van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei gingen vijftien startups op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Lab Vlieland op handelsmissie naar de Wadden. De volledig fossielvrije handelsmissie liet zien dat het wel degelijk mogelijk is om te ondernemen op de Wadden. Na gesprekken met lokale ondernemers en politici presenteerden de start-ups drie adviezen aan o.a. minister Carola Schouten. Zo moeten tenders meer ruimte geven aan start-ups, moet er meer ruimte zijn voor experimenten op de eilanden en kan de aantrekkingskracht van start-ups gebruikt worden voor werkgelegenheid op de eilanden. De Duitse en Deense ministers hebben de start-ups al uitgenodigd voor een vervolg over de grens.

Naast adviezen voor de ministers hebben vrijwel alle deelnemende start-ups samenwerkingen opgezet met de eilanden en lokale ondernemers. Zo is Ameland al langere tijd bezig met zonnepanelen, maar is de netkabel van Ameland te klein om alles wat er opgewekt wordt terug te voeren naar het vaste land. Dit had tot gevolg dat er geen nieuwe zonnepanelen meer mochten worden bijgelegd en de ontwikkeling stopte. Dankzij deelnemer VisBlue kan de duurzame ontwikkeling gewoon weer worden voortgezet. VisBlue is een opslagtechniek die energie van de dag opslaat en ‘s nachts weer afgeeft. Een milieuvriendelijke batterij die meer dan 20 jaar meegaat, via internet bestuurd kan worden en niet kan ontploffen.

Experimenteren met vliegers en windenergie

Een van de adviezen aan de ministers is om meer ruimte te geven aan experimenten. Een aantal start-ups hebben namelijk zulke nieuwe technologieën dat ze moeite hebben om ruimte te vinden om te testen. Een voorbeeld is Kitepower die windenergie opwekken met vliegers die op grote hoogte kunnen opereren. Het systeem van Kitepower is verplaatsbaar en zeer efficiënt en werkt off grid. Het grote voordeel van kites is dat er van horizonvervuiling nauwelijks sprake is. Dankzij o.a. Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, kan Kitepower nu een eerste test daar doen. Zij wil zich nadrukkelijk inzetten voor dit soort experimenten.

Koffiedik gebruiken als grondstof op Ameland

Ook SeaQurrent kan mogelijk een eerste test doen tussen Vlieland en Terschelling in. Getijden en oceaanstromingen bevatten grote hoeveelheden kinetische energie. SeaQurrent zet deze energie om tot stroom met een door hen gepatenteerde Tidelkite. Een betaalbare stroombron die altijd beschikbaar is, makkelijk is in onderhoud en installatie en een minimale impact heeft op mens en natuur. WesterZwam zet gebruikt koffiedik in als grondstof om oesterzwammen op te kweken. Op Ameland legden ze contacten met verschillende lokale ondernemers die hun techniek over willen nemen.