Mienskipsproject Schiermonnikoog ontvangt bonus

Schiermonnikoog - Een uitdagend schoolplein voor ‘Yn de Mande op Schiermonnikoog, is één van de vijf initiatieven uit de mienskip die woensdagavond een bonus van 2.018 euro heeft gekregen.

Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018). De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 117 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen begin dit jaar subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

De overig winnaars zijn: Ljochtstill, Earnewâld, Turfvaart, Appelscha, Een feest voor doven, Leeuwarden en ’t Hasker Pompke, Oudehaske.

De vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. Hierdoor dragen ze bij aan een mooi 2018. Om die reden ontvingen ze de bonus van € 2018 euro.