Ameland krijgt in juli waarnemend burgemeester

Ameland - De gemeente Ameland krijgt na het vertrek van burgemeester Albert de Hoop op 1 juli van dit jaar voorlopig een waarnemend burgemeester. Die blijft in ieder geval een jaar. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft dit maandag bij een bezoek aan het eiland met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders afgesproken.

De heer de Hoop maakte vorig jaar bekend na precies twee ambtstermijnen van in totaal twaalf jaar te stoppen als burgemeester van Ameland. Hij is de langstzittende naoorlogse burgemeester van het eiland geweest. Eind juni volgt zijn afscheid.

Commissaris Brok spreekt de waardering uit voor de inzet die de burgemeester de afgelopen twaalf jaar heeft laten zien. Met name op het terrein van het meer energieneutraal maken van het eiland, de toeristische ontwikkeling en het op de kaart zetten van Ameland, zijn er tijdens het burgemeesterschap van de heer de Hoop grote stappen gezet, aldus de heer Brok. 

Met de raad en het college heeft de commissaris uitgebreid en intensief gesproken. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Duidelijk is dat een ieder behoefte heeft aan politieke rust op het eiland. De waarnemend burgemeester krijgt als belangrijke taak om hiervoor te zorgen.

De commissaris heeft de raad gevraagd de wensen kenbaar te maken waaraan een waarnemend burgemeester behoort te voldoen. Op basis hiervan selecteert hij een benoembare kandidaat.

Nadat deze begin juli gesproken heeft met een delegatie van de gemeenteraad en duidelijk is dat de raad de selectie van de commissaris steunt, beëdigt de heer Brok de waarnemend burgemeester. Als na een jaar vastgesteld is dat er sprake is van politieke stabiliteit op het eiland, starten de gesprekken over de procedure voor een Kroonbenoemde burgemeester.