Open brief over armoedebestrijding

DOKKUM In een open brief aan wethouder Pieter Braaksma heeft Johan Lammering namens Dongeradeel Sociaal / S!N zijn zorgen geuit over de armoedebestrijding in de gemeente. Hij herinnert de wethouder in zijn brief onder andere aan zijn eerder gemaakte belofte om in 2018 een serie van drie à vier expertmeetings te organiseren om te komen tot een nieuw minimabeleid in 2019. „2018 is inmiddels immers aardig op weg en we hebben nog geen uitnodiging voor de serie bijeenkomsten mogen ontvangen.”

Dongeradeel Sociaal / S!N wil graag een duidelijke visie omtrent armoedebestrijding. „Als Dongeradeel Sociaal/S!N zouden wij graag zien dat de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân een gemeente is waar alle mogelijke middelen worden ingezet om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan.”

In Dongeradeel is inmiddels een schuldhulpverlener ingezet. Ook is er een minimagids uitgebracht met daarin een overzicht van de maatregelen die de centrale overheid op dit moment biedt. „Graag zouden wij nog zien dat in deze gids meer specifieke mogelijkheden naar voren worden gebracht die door de gemeente zelf zijn ontwikkeld of nog moeten worden ontwikkeld. Die gemeentelijke regelingen missen we nog”, zo schrijft Lammering. Ook wil Lammering graag dat er ervaringsdeskundigen worden ingezet en dat de formulieren die moeten worden ingevuld voor de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand, toeslagen en belastingkwijtschelding worden vereenvoudigd en dat de hoeveelheid formulieren wordt teruggebracht. „Ervaring leert dat het invullen van die formulieren de nodige hoofdbrekens kost en meerdere uren in beslag neemt. Wij dagen u graag uit om met ons de genoemde formulieren in te vullen en zo zelf te ervaren hoe lastig en moeilijk dit is.”

In de open brief schrijft Lammering ook over hun zorgen om ZZP’ers, kleine zelfstandigen en mensen met een baan die leven in armoede. Ook kinderen die in armoede leven zijn voor de partij een grote zorg. „Vaak blijkt dat kinderen die in armoede opgroeien, later zelf ook in armoede leven, als ze ouder zijn. Hun kinderen groeien vervolgens ook weer in armoede op. DS/S!N zou dan ook graag zien dat deze vicieuze cirkel wordt doorbroken, door te kijken hoe deze kinderen meer kansen kunnen worden geboden”, vindt Lammering.

Ten slotte vraagt Lammering om een discussie over meer gelden om armoede en sociale uitsluiting verder aan te pakken.