Wietske van der Veen uit Hallum Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hallum - Wietske van der Veen-van der Bij (69) uit Hallum door burgemeester Wil van den Berg is donderdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet op het gebied van pleegzorg, voor vluchtelingenwerk en haar werk voor de kerkelijke gemeenschap in Hallum.

Eind jaren ’70 begon mevrouw van der Veen en haar gezin met de opvang van Poolse kinderen tijdens de zomervakantie. Via Pleegzorg zijn in 1989 gedurende 9 maanden twee kinderen uit een gezin bij de familie Van der Veen in huis geweest omdat de thuissituatie zo erg was dat ze daar niet konden blijven.

In 2007 en 2008 kwamen er Duitse kinderen bij de familie Van der Veen op vakantie via de Stichting Europa Kinderhulp. Na 2008 is de familie Van der Veen jarenlang reservegezin geweest voor Europa Kinderhulp, en in 2014 is er na een noodoproep nogmaals een Duits kind bij de familie op vakantie geweest.

Sinds 2011 werkt mevrouw van der Veen voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Zij vangt nieuwkomers en statushouders op, wanneer zij de eerste keer in de gemeente komen om een woning te bekijken. Decoranda begeleidt hen vervolgens in het hele vervolgtraject van inrichting van de woning tot het wegwijs maken in de administratie en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Vanaf de jaren ´90 heeft mevrouw van der Veen diverse functies vervuld binnen de kerkelijke gemeente in Hallum. De Gereformeerde Kerk te Hallum en die later opging in de Protestantse Gemeente Mariëngaard. Mevrouw heeft de functie van diaken vervuld. Daarnaast was mevrouw lid van de Zending & Evangelisatiecommissie. Van de laatstgenoemde commissie is mevrouw nog steeds lid.

In 2009 werd de voormalige Gereformeerde Kerk De Hoeksteen gerenoveerd. Mevrouw van der Veen, samen met haar echtgenoot en nog een aantal vrijwilligers hebben het schilderwerk verricht. Tevens coördineerde mevrouw Van der Veen maandenlang wie wat en wanneer moest doen in het hele renovatietraject. Na de ingebruikname van de gerenoveerde kerk was mevrouw Van der Veen altijd actief in de catering en bij het schoonmaken van de keuken. Daarnaast assisteert zij inmiddels al tien jaar haar echtgenoot, die koster van de Protestantse Gemeente Hallum is.