Nieuw onderwijsconcept voor Dockinga Ferwert

FERWERT - De locatie Ferwert van het Dockinga College is volop in ontwikkeling. Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept. Een vorm van onderwijs waarin wordt gepersonaliseerd en waarin ruimte is voor flexuren en vakoverstijgend werken. Dit concept had het Dockinga College graag gerealiseerd in een nieuw schoolgebouw. Door fors stijgende bouwkosten is het niet mogelijk de bouw te gunnen aan een bouwondernemer.

Ondanks het feit dat de nieuwbouw op dit moment niet doorgaat, wordt er wel hard gewerkt aan het realiseren van het nieuwe onderwijsconcept. In mei start een proefperiode en het is de insteek om dit ingaande het nieuwe schooljaar in te gaan voeren. De school gaat ervan uit dat in de toekomst nieuwbouw alsnog haalbaar en mogelijk zal blijken.

Interim directeur-bestuurder Kees Blokland is optimistisch en werpt al een blik op de toekomst. “Een kleine school als Ferwert leent zich uitstekend voor een dergelijk onderwijsconcept: een school waar je gekend en erkend wordt.”