Collecte Hartstichting brengt €5.705,78 op in Dokkum

Dokkum - De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 8 tot en met 14 april heeft dit jaar in Dokkum €5.705,78 opgeleverd. De Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte voor de bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Dankzij de giften kunnen meer levens worden gered.

Levens redden met de AED

Ruim 160 collectanten gingen tijdens de collecteweek met de collectebus langs de deuren in Dokkum. De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered. Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én AED’s die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen jaarlijks naar schatting 2500 levens gered worden.

Over de Hartstichting

Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werkt De Hartstichting aan een hartgezonde samenleving. Dat doen zij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. De ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe wordt wetenschappelijk onderzoek gefinancieerd, wordt er voorlichting gegeven en wordt er gewerkt aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor meer informatie: hartstichting.nl.