Rotary Dokkum wil jaar lang samenwerken

Dokkum - Rotary Dokkum gaat in het kader van haar 60-jarig bestaan de aanpak verbreden. Naast het financieel ondersteunen van terugkerende projecten, wil de club een verbintenis voor een jaar aangaan met een vereniging, stichting of organisatie die een katalysator nodig heeft een project op te starten of wens te verwezenlijken.

Sinds de oproep vorige maand zijn de eerste aanmeldingen binnengekomen. Voorzitter Bauke Spijksma van Rotary Dokkum: “Onze oproep is enthousiast ontvangen. Maar we merken dat het initiatief nog aan bekendheid ontbreekt en daarom doen we nog eens de oproep, om iedereen de kans te kunnen geven.” Verenigingen, organisaties en stichtingen binnen de DDFK-gemeenten kunnen zich nog tot 1 mei aanmelden.

Rotary Dokkum zoekt de verbintenis met een partij die, net als de club zelf, maatschappelijk betrokken is. Een paar voorbeelden: een bibliotheekorganisatie wil iets doen aan de bestrijding van achterstand in lezen en schrijven in de omgeving. Daarvoor zoeken ze begeleiders, transportfaciliteiten voor deelnemers, mensen die cursus kunnen geven, hulpmiddelen en materiaal. Zij kunnen zich aanmelden bij Rotary Dokkum. Of een stichting die een aantal speeltuintjes beheert, zoekt een partij die de sterk verouderde speeltuintjes kan helpen opknappen, voor materiaal kan zorgen en iemand kent die voor een gering bedrag de veiligheidskeuring van de toestellen kan doen. Ook dat is een voorbeeld waaraan Rotary Dokkum zich wil verbinden voor een jaar. Spijksma: “In een jaar tijd kunnen we echt een verbintenis creëren en iets op gang brengen. Het zou prachtig zijn als we op ons lustrumfeest in juni ons partnerschap kunnen presenteren.”