‘It feest komt noch, sit dêr mar net oer yn’

Hallum - Ze waren nog maar pubers, toen Joop van der Galiën en Ytje van der Velde elkaar ontmoetten en de vonk oversloeg. Het was liefde op het eerste gezicht en ze trouwden na acht jaar verkering. Maandag 16 april was het 60 jaar geleden dat ze elkaar het ja-woord gaven en dat werd in Hallum nu eerst in huiselijke kring gevierd, maar het echte feest volgt nog.

Joop van der Galiën en Ytje van der Velde zaten bij elkaar op de Mulo in Ferwert. Zij was 16 en woonde in Ferwert. Hij was bijna een jaar ouder en kwam uit Rinsumageast. Hij had het na drie jaar alleen maar theoretische vakken leren wel bekeken en heit zorgde er voor dat Joop in Hallum aan de slag kon als huisschilder. Joop deed praktijkervaring op bij de plaatselijke schilder Galema en  trouwde na acht jaar verkering op 16 april 1958. Het jonge stel kocht voor 9.000 gulden een woning aan de Langebuorren in het centrum van Hallum en begon daar een eigen schildersbedrijf mét winkel. Ytje was van huis uit gewend aan werken in een textielwinkel. Ze combineerde met plezier de verkoop van verf en behang aan huis met huishouden en de zorg voor drie opgroeiende kinderen. ,,Ik wist net better. Ik ha mei minsken omgean altyd it moaiste fûn en de winkeldoar wie altyd iepen’’, zegt ze nu.    

Totdat nu 27 jaar geleden het schildersbedrijf en de winkel werden verkocht, was er echt weinig tijd voor iets anders dan werken. ,,Wy begûnen mei neat en sûnder klanten. It wie altyd bealgjen, mar wy hawwe de tiid mei hân’’, vertelt hij. Goede herinneringen bewaart Joop aan zijn wekelijks verzetje bij een plaatselijk zangkoortje, dat hij jarenlang de zondagsschool leidde en tien jaar ouderling was. Pas toen de verfkwast werd neergelegd en ze de winkeldeur achter zich dicht trokken, kregen beiden tijd om er samen op uit te gaan. Ze koesteren nu de mooie herinneringen aan tien keer zes weken onderweg met de caravan in het buitenland. ,,Wy rieden sawat hiel Europa troch, nei Italië, Spanje, Griekelân, Hongarije en neam mar op’’, vertelt Joop. Beiden genoten volop van deze georganiseerde reizen in een groep generatiegenoten. Het waren gezellige vakanties zoals in het televisieprogramma  ‘We zijn er bijna’. Achter elkaar aan dus met de caravan van camping naar camping. Het was de gezelligheid binnen de groep, het jeu-de-boulen op de camping, ’s avonds samen om de barbecue en steeds weer met elkaar optrekken met in ieder land een bezoek aan de hoofdstad als doel. Later kozen de Hallumers voor busreizen naar onder meer Moskou, maar ze waren ook in Israël en maakten compleet verzorgde bootreizen over de Moezel. 

Inmiddels is Joop van der Galiën 85 jaar geworden en zijn vrouw is bijna een jaar jonger. Tot begin dit jaar konden ze samen de hele wereld aan. Joop ziet het als een zegen dat hij herstelde van een kwaadaardige aandoening in zijn keel. Hij moet nu tijdelijk veel van het huishouden overnemen, omdat de gezondheid zijn vrouw even in de steek laat. Dat is ook de reden dat het geplande feest van het diamanten bruidspaar met kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie, buren en vrienden voorlopig even uitgesteld moest worden. ,,Mar it feest komt der noch wol, sit dêr mar net oer yn’’, belooft hij.