Tiendelige filmreeks WADfilm voor NIOZ

REGIO - De komende maanden wordt door NIOZ een 10-delige educatieve filmreeks over de Waddenzee online gedeeld. De eerste aflevering dook in de wereld van de kiezelwieren als basis van het gehele voedselweb van het wad, de dinsdag verschenen tweede aflevering gaat over de kanoeten die in deze periode massaal landen in de wadden. Kern van alle filmpjes is dat de meest recente wetenschappelijke kennis van het NIOZ samenkomen met de prachtige natuurbeelden van de film. Zo versterken verhaal en beeld elkaar maximaal.

Op dit moment vindt de voorjaarstrek van de kanoeten plaats. Waar mensen na de winter juist vaak weer wat proberen af te vallen, doen kanoeten er alles aan om in het voorjaar juist zwaarder te worden. Ze “vetten op”, en dit vet wordt vervolgens verbrand tijdens de lange non-stop vluchten tussen overwinteringsgebied en het Arctische broedgebied.

Twee ondersoorten van de kanoet maken gebruik van de Waddenzee. De ene verblijft de gehele winter in de Waddenzee en broedt in de korte zomer op de toendras van Groenland en Noord-Oost Canada.

De andere overwintert in West-Afrika, maakt in het voorjaar een tussenstop in de Waddenzee, om vervolgens in het noorden van Rusland te broeden.

Als gevolg van klimaatsveranderingen, warmt het noordelijke broedgebied van de kanoet momenteel in razend tempo op. Het voorjaar begint er steeds vroeger, en het lijkt erop dat kanoeten moeite hebben die snelle veranderingen bij te houden.

NIOZ ziet dat kanoeten over de afgelopen 30 jaar 15% kleiner zijn geworden, en denkt dat dat komt omdat kanoetenkuikens nu te laat uitkomen om te profiteren van de steeds vroeger startende insectenpiek.

Komende zomer vindt er een expeditie van het NIOZ plaats op de Russische toendra, waarbij er wordt onderzocht of het inderdaad zo is dat kanoetenkuikens na de voedselpiek uitkomen, en wat de gevolgen zijn van een lagere groeisnelheid. De uitgegroeide kuikens zullen worden uitgerust met kleine satellietzendertjes om vervolgens te onderzoeken hoe ze ‘dealen’ met een steeds kleiner lichaam.

Met de nieuwste filmtechnieken, timelapses, drones, microfotografie en onderwatercamera's weet de crew de bijzondere natuur van de wadden vanuit alle perspectieven te vangen.

Het waddengebied is het enige Nederlandse natuurgebied met de status Unesco Werelderfgoed en de crew van Ruben Smit kon alleen aan de slag dankzij de hulp en nauwe samenwerking met vele natuurorganisaties, onderzoeksinstituten en overheden in de wadden.

NIOZ is een van deze partners. Wadfilm gaat in oktober in première. Op dit moment is de montage van ruim 4 jaar filmen en 450 uur aan materiaal in volle gang.