Zeemanskoor uit Lauwersoog in Dongeraheem

Dokkum - Het Zeemanskoor uit Lauwersoog heeft donderdagavond in het verzorgingshuis Dongeraheem te Dokkum een bijzonder mooi concert gegeven. Het koor is opgericht in 1994. Het is ontstaan uit een spontane samenzang van de mannelijke bevolking aldaar ter ere van het vijfentwintigjarig bestaan van de afsluiting van de Lauwerszee op 23 mei 1969. In de loop der jaren is het koor uitgegroeid tot een bloeiende vereniging van ongeveer veertig leden. Deze avond werd er spontaan meegezongen met de liederen zowel in het Nederlands als in het Fries. Het was deze avond gezellig druk . Dit koor komt elk jaar een concert geven en daar zien de bewoners erg naar uit.