Zes Statenfracties presenteren initiatiefvoorstel ‘Integrale aanpak behoud Friese natuur en landschap’

TYTSJERK - De Statenfracties van 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren presenteren op maandag 16 april 2018 om 19.00 uur het initiatiefvoorstel ‘Integrale aanpak behoud Friese natuur en landschap’. De presentatie vindt plaats in het Friese veenweidegebied bij biologisch melkveebedrijf mts. Engwerda Keurentjes in Tytsjerk.

Tijdens de bijeenkomst zal Retze van der Honing (GrienLinks) uitleg geven over de ambitie en doelstellingen uit het voorstel. Reitze Douma (ChristenUnie) besteedt aandacht aan de rol van de provincie en de gekozen instrumenten, waarna Hetty Janssen (PvdA) ingaat op de financiële dekking en het uitvoeringsplan. Vervolgens zullen de initiatiefnemers – gecompleteerd met Rinie van der Zanden (PvdD), Margreet Mulder (D66) en Jan Waterlander (50PLUS) – ruim de tijd nemen om vragen van de media te beantwoorden.

Voor aanvang van de bijeenkomst (vanaf maandag 16 april 2018, 12.00 uur) kunnen vertegenwoordigers van de media, via onderstaand contactpersoon, op het provinciehuis onder embargo een gedrukt exemplaar van het initiatiefvoorstel en de bijbehorende beleidsonderlegger ontvangen. Wilt u de bestanden digitaal ontvangen, dan is dat eveneens mogelijk. Wij vragen u in dit geval contact op te nemen. Op de stukken rust embargo tot maandag 16 april 2018, 19.00 uur. De initiatiefnemende partijen zullen het initiatiefvoorstel na afloop van de persconferentie ook via de eigen websites publiceren.

Gedeputeerde Staten krijgen na de presentatie enkele weken de tijd om inhoudelijk te reageren. Provinciale Staten organiseren daarnaast enkele commissies waarbij de initiatiefnemers het voorstel ter beeld- en oordeelsvorming voorleggen aan politieke partijen, belangenorganisaties en burgers. Het voorstel zal naar verwachting op woensdag 23 mei 2018 in Provinciale Staten behandeld worden. De behandeldata worden op woensdag 16 april 2018 definitief vastgesteld door de agendacommissie.