Regiobijeenkomst Noordoost-Fryslân 17 april

Burdaard - It brûst yn Noardeast-Fryslân! Denk aan Holwerd aan Zee, denk aan Zonnepark in Garyp, denk aan Sense of Place. Tegelijkertijd zijn er demografische ontwikkelingen en vragen zoals; hoe komt het met woningen voor onze jongeren en ouderen? Hoe houd ik mijn dorpshuis aantrekkelijk voor de toekomst als steeds minder mensen daar naartoe te komen? Wij willen als dorp iets met duurzaamheid, maar hoe pak ik dat aan?

Tijd voor Doarpswurk om in de regio’s actuele thema’s onder de loep te nemen en daar workshops over te geven. Op deze bijeenkomst worden ervaringen en praktische informatie uitgewisseld en kunnen de aanwezigen workshops bijwonen over wonen in het dorp, het maken van een dorpsvisie, duurzaamheid, het toekomstbestendig maken van het dorpshuis en subsidiemogelijkheden voor ver- of nieuwbouw van een dorpshuis of MFC. Aanwezig zijn bestuurders van dorpsbelangen, dorpshuizen en dorpencoördinatoren van de gemeente. Ook zijn er mensen van Streekwurk Noordoost aanwezig om waar nodig toelichting te geven over subsidiemogelijkheden.

“Doarpswurk ondersteunt en adviseert dorpshuizen, dorpsbelangen en burgerinitiatieven. We willen graag geworteld zijn in de regio’s van Fryslân. Ook merken we dat bestuurders van dorpshuizen en dorpsbelangen graag ideeën met elkaar willen uitwisselen. En natuurlijk kunnen de bestuurders tijdens deze avond één van onze adviseurs aanschieten”, vertelt Richt Sterk, adviseur voor de regio Noordoost van Doarpswurk.

De eerste van in totaal vier regiobijeenkomsten is dinsdag 17 april om 18.00 uur voor de regio Noordoost in Burdaard.

Meer informatie over het programma en de workshops is te vinden op https://www.doarpswurk.frl/events/doarpswurk-regiobijeenkomst-no-fryslan/