Steunfonds geeft Sionsberg tillift cadeau

DOKKUM - De stichting steunfonds Noardeast-Fryslân gaf onlangs een tillift in bruikleen aan stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum (Sionsberg). Voorzitter Gré van der Goot-Bakker (rechts op foto) en skathâlder Lolke Folkertsma (in het midden) tekenden maandag de bruikleenovereenkomst voor de tillift met directeur Monique Birkhoff (links op de foto).

Steunfonds

Het steunfonds Noardeast Fryslân, voorheen steunfonds Sionsberg, houdt zich bezig met aanvragen van instellingen en particulieren die ten goede komen aan patiënten. Met de lift kunnen verpleegkundigen patiënten veel gemakkelijker uit hun stoel tillen. “Het steunfonds zit weer echt in de opbouwfase, nadat het een aantal jaren stil heeft gestaan”, vertelt Folkertsma. De tillift is weer een eerste van aanvragen die is goedgekeurd.

Waadwente

De stichting werd in de zeventiger jaren opgericht, om het toenmalige ziekenhuis en verpleeghuis te kunnen ondersteunen met materialen die ten goede kwamen aan de patiënten of bijvoorbeeld het personeel te kunnen ondersteunen met cursussen of opleidingen. Dat is nog steeds het doel van de stichting, dat het werkgebied inmiddels heeft uitgebreid tot heel Noardeast-Fryslân. “We krijgen nog steeds allerlei donaties en legaten en de revenuen daarvan komen ten goede aan de kwaliteit van zorg”, vertelt Gré van der Goot-Bakker. Onlangs werd er nog een duofiets en een tovertafel geschonken aan het Dokkumer verpleeghuis en op de achtergrond is de stichting nog met tal van zaken bezig. In de Waadwente zijn verder ook sta-op stoelen te vinden met dank aan de stichting en er werd een aantal jaren geleden een nieuwe bus aangeschaft.

Bruikleen

Met het faillissement van zorggroep Pasana in haar achterhoofd, koos de stichting ervoor om de materialen nu in bruikleen te geven. “Zo blijven ze in eigendom van de stichting mocht er iets misgaan”, vertelt Folkertsma. “Naast Sionsberg en de verschillende verpleeghuizen in de regio, richt de stichting zich binnenkort ook op particulieren”. Ook zij kunnen een aanvraag doen bij de stichting wanneer er echte knelpunten zijn, waardoor ze bijvoorbeeld een traplift niet snel kunnen betalen.

Nieuwe dingen

Directeur Monique Birkhoff was erg blij dat de aanvraag van haar stichting werd goedgekeurd. “Om zorg ook dichtbij de mensen thuis te kunnen aanbieden willen wij met meer innovatieve oplossingen komen”. Van stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum (Sionsberg) waar Birkhoff sinds 1 februari directeur is, kan het steunfonds dan ook nog meer aanvragen verwachten.