Revue in MFA Anjum

ANJUM - Twee avonden waar het bordje uitverkocht op de deur kon worden geplakt. Onder het motto ‘It jout neat dat it net wier is, as it mar mooi is’, gaven vele (oud-)Anjumers gehoor aan de oproep om toch vooral aanwezig te zijn bij de dorpsrevue. Een revue geregisseerd en geschreven door oud-inwoner Piet Hovinga (Buitenpost) en geproduceerd door Gerben Dijkstra. De oproep was dus niet aan dovemansoren gericht. Het publiek genoot met volle teugen van het toneelspel van de grote groep (dorps)acteurs in combinatie met het optreden van het piratenkoor de Smokkelaars van de Skans. Het geheel werd nog een op een prachtige manier ondersteund door oude foto’s die door Lieuwe Greidanus op de beamer werden getoond. In een vlot tempo vloog de rijke Anjumer geschiedenis aan de vele bezoekers voorbij. De multifunctionele accommodatie stond centraal. Soms met een kwinkslag een andere keren werden de aanwezigen geroerd door ‘beelden en ferskes fan eartiids’. Het was dan ook geen wonder dat er na afloop nog volop werd nagepraat in de foyer de Kwelder over deze twee dorpsavonden.

De feestelijke activiteiten rond de opening van de Dobbe startten op donderdag 22 maart met een officiële opening voor genodigden en alle dorpsgenoten.

Op vrijdag 23 maart kwamen vele dorpsbewoners en andere belangstellenden uit de wijde omgeving naar de Dobbe, om tijdens het Open Huis met eigen ogen ter ervaren wat de MFA biedt aan mogelijkheden. En dat zijn er veel.

Anjum-dag

De Oranjevereniging Anjum organiseerde haar traditionele Anjum-dag een dag later. Een gezellige dag met als hoogtepunt een druk bezochte playbackshow van, voor en door de Anjumer bevolking. Het slotakkoord van het eerste openingsweekend was weggelegd voor de PKN gemeente Anjum. De intocht van Palmpasen stond centraal in deze eerste eredienst in een andere, maar toch ook wel weer vertrouwde omgeving.

In de korte tijd dat de Dobbe haar deuren opende hebben velen al een bezoekje gebracht aan deze mooie nieuwe accommodatie. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Een plek waar het goed toeven is. Kortom, “in boppeslach” voor Anjum en omstreken.