God Unlimited Marrum/Hallum bestaat 25 jaar

MARRUM - Het jaar 2018 staat voor God Unlimited in het teken van het 25-jarig jubileum. Om te beginnen met een Sing-in op 15 april in de Godehardus kerk te Marrum. Inloop is rond de klok van 19.00 uur. De avond staat in het teken van met elkaar muziek maken en liederen zingen onder leiding van Gerda Roorda en met samenwerking van muzikanten uit Hallum en Marrum.

Het jaar 2018 staat voor God Unlimited in het teken van het 25-jarig jubileum. Om te beginnen met een Sing-in op 15 april in de Godehardus kerk te Marrum. Inloop is rond de klok van 19.00 uur. De avond staat in het teken van met elkaar muziek maken en liederen zingen onder leiding van Gerda Roorda en met samenwerking van muzikanten uit Hallum en Marrum.

In september ’93 werden leden van de catechese van Marrum gevraagd of ze mee wilden werken aan een jeugddienst in Marrum. Het werd een succes. Daarmee was de kiem gelegd voor een nieuwe gospelgroep.

Destijds heeft de toenmalige dirigent van het Marrumer korps, Oane Bakker, het groepje op weg geholpen. Apparatuur werd aangeschaft, de naam ‘God Unlimited’ werd bedacht en de gospelgroep werd vaker gevraagd voor medewerking aan een dienst.

God Unlimited oefent elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de kerk De Hoeksteen te Hallum. Meer informatie is te vinden op www.godunlimited.nl.