Een uitdagend schoolplein voor Yn de Mande

Schiermonnikoog - Stichting Samenwerkingsschool Yn de Mande ontving € 23.296 uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns voor het verbeteren van het schoolplein. Het schoolplein van de enige basisschool op Schiermonnikoog wordt groen en uitdagend. Klimmen en klauteren, beestjes zoeken, samen spelen en meedenken over het eigen plein zorgt voor een fijn speelkwartier. Ook de lessen kunnen op dit plein verzorgd worden. Het plein is openbaar dus ook na schooltijd kunnen de kinderen er terecht. Voor mindervalide kinderen worden aangepaste speelmogelijkheden aangelegd.

Dit jaar kunnen eilandbewoners op nog twee momenten subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid op hun eiland. De eerstvolgende subsidieronde is van 7 mei tot en met 1 juni 2018. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.