Friesland beleven met MeAR Fryslân app

DOKKUM - Stel je voor. Je loopt door Sneek met je smartphone en wanneer je in de buurt komt van de Waterpoort duikt poortwachter Symen Douwes op die je mee terugneemt in de tijd. In Dokkum wordt je verrast door Bonifatius en in Harlingen komt de ‘stenen man’ tot leven. Met Augmented Reality (AR) kunnen gebruikers van de MeAR Fryslân app verschillende routes lopen en informatie krijgen over de plaats die ze bezoeken.

De MeAR Fryslân app start met 14 verschillende routes, waaronder nu al negen van de elf Friese steden (Franeker en Leeuwarden zijn nog in de maak). Van de Waddeneilanden is Ameland de eerste die met een route vertegenwoordigd is maar er zullen er zeker meer volgen. Friesland zit vol met verhalen om te vertellen op het gebied van historie en cultuur. Verhalen die veel interessanter worden als je zelf op de locatie aanwezig bent (location-based storytelling). Zo hebben de verhalen van Wirdum, Terherne en de dorpen in de Greidehoeke ook al een plek in de app verworven.

De MeAR Fryslân app is ontwikkelt door GameMakelaar Tjitske Swierstra uit Wirdum (Frl): “Met de MeAR Fryslân app willen wij de wereld een beetje mooier maken. Je rijdt, fietst of loopt een route en door middel van augmented reality zie je door je smartphone dingen die er niet echt zijn. Dit gebeurt door een digitale laag die als het ware over de werkelijkheid gelegd wordt”.

11 Fountains

Uniek is het feit dat alle elf Fonteinen van het LF2018 project ’11 fountains’ in de MeAR Fryslân zijn opgenomen. Alle 11 fonteincommissies vertellen het verhaal achter de fontein. Waarom dit ontwerp? Waarom deze plek? Wie is de ontwerper? Het antwoord krijgen gebruikers in de MeAR Fryslân app. “Fantastisch dat de verhalen achter de fonteinen zo een groot publiek bereiken”, aldus Anna Tilroe, initiator en projectleider ‘11 Fountains’.

Meerdere talen en met eigen ‘mienskip’ talenten

De MeAR Fryslân app is er voor iedereen en gemaakt door iedereen. De routes in de app worden gemaakt met medewerking van de inwoners van de betreffende steden en dorpen. De app is meertalig. Alle personages die Fries spreken zijn opgenomen in het Nederlands en Fries. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de nasynchronisatie in het Duits en Engels. Ook alle teksten in de app zijn of worden viertalig: Fries, Nederlands, Engels en Duits.

Lancering en opening GameMakelaar

De MeAR Fryslân App wordt vrijdagmiddag 13 april gepresenteerd in Leeuwarden.