50 jaar Concours Hippique Schiermonnikoog

Schiermonnikoog - Voor de speciale jubileumeditie wordt het Concours Hippique deze zomer uitgebreid met een extra dag. Hierdoor hebben niet alleen de springruiters de kans om deel te nemen aan de wedstrijd, maar krijgen ook de (jonge) dressuurruiters een startgelegenheid. Voor dit project ontvangt Stichting Concourscommissie Schiermonnikoog € 3.000,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het project kost 12.612..

Tijdens de 50e editie wil de concourscommissie grootser dan gebruikelijk uitpakken en hierdoor het concours op Schiermonnikoog blijvend op een hoger plan brengen. Een tweedaags concours betekent bovendien dat de deelnemers langer op het eiland verblijven. De organisatie gebruikt de bijdrage van het IMF om te investeren in paardenboxen en voor het organiseren van activiteiten rondom de wedstrijden.

Iepen Mienskipsfûns

De jubileumeditie van het concours hippique op Schiermonnikoog is één van de 11 projecten op de Friese Waddeneilanden, die subsidie ontvangen uit het IMF. De projecten zorgen samen voor een totale investering van ruim € 460.000,- in de leefbaarheid van de eilanden.

Dit jaar kunnen eilandbewoners op nog twee momenten subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid op hun eiland. De eerstvolgende subsidieronde is van 7 mei tot en met 1 juni. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.