Oranje Nassau neemt Hansa over

Schiermonnnikoog - De in Amsterdam gevestigde gasproducent Oranje-Nassau Energie (ONE) neemt per 1 april 2018 het operatorship van het GEms gebied (twintig kilometer ten noorden van Schiermonnnikoog) over van de huidige operator Hansa Hydrocarbons (Hansa).

De overdracht van de verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering van activiteiten, ook wel operatorship genoemd, volgt op een transactie waarbij het aandelenkapitaal van Hansa door Discover Exploration Ltd. (Discover) is overgenomen. Discover maakte deze transactie bekend op 29 maart. Als onderdeel van deze transactie zijn Discover en Hansa overeengekomen dat het operatorship van het GEms gebied, in de Nederlandse en Duitse Noordzee, aan ONE wordt overgedragen. Daarnaast neemt ONE ook een deel van Hansa’s belang in de GEms licenties over en zullen een aantal specialisten van Hansa in dienst treden bij ONE. De derde partner, Energie Beheer Nederland (EBN), ondersteunt de overdracht van het operatorship aan de ervaren Nederlandse operator ONE.

Het is gebruikelijk in de sector dat meerdere bedrijven in een joint venture of consortium samen de financiële risico’s dragen die samenhangen met de exploratie en mogelijke exploitatie van gasvelden. De expertises van de drie partijen vullen elkaar aan: Hansa brengt kennis van het GEms gebied in, ONE heeft kennis en ervaring in het ontwikkelen en exploiteren van gasvelden in de Noordzee en staatsbedrijf EBN ziet erop toe dat gasvelden in Nederland veilig, verantwoordelijk en optimaal worden benut en werkt aan kennisdeling in de sector.

Een tweede proefboring vindt momenteel in het GEms gebied plaats. Als de resultaten van deze proefboring bekend zijn, verwacht het consortium de mogelijkheden van eventuele gaswinning in het gebied te kunnen onderzoeken. Alexander Berger, CEO van ONE, licht toe: “De eerste proefboring in de zomer van 2017 heeft de aanwezigheid van gas aangetoond. Verder onderzoek met deze tweede proefboring zal meer informatie geven over de mogelijkheden van gaswinning in dit gebied. Als we de nodige vergunningen voor gaswinning aanvragen, dan doen we vanzelfsprekend ook uitgebreid onderzoek naar eventuele gevolgen van gaswinning op de omgeving.”

De proefboring zit nu op 3,8 km diepte. Op 4 km hoopt met een gasreservoir aan te boren.

De Werkgroep Horizon op Schiermonnikoog is gekant tegen de boring naar gas. De gevolgen van een eventuele exploratieboring kunnen het eiland Schiermonnikoog schade toebrengen, vooral door bodemdaling en afkalving van de kust. Zij vindt dat gas niet past in de energievoorziening van de toekomst.