Holwerda vindt weer eerste ei Schiermonnikoog

Schiermonnikoog - Op 28 maart om 16.59 uur is het 1e kievitsei op Schiermonnikoog gevonden door Jan Holwerda. Hij vond het ei in een bouwland aan de Heereweg. De heer Holwerda nam de foto van het nestje mee naar het gemeentehuis. Het kievitsei mag niet geraapt worden, maar de vondst moet gemeld worden bij de Bond van Friese Vogelwachters. Burgemeester Ineke van Gent gaf de heer Holwerda de oorkonde en het vindersloon. Voor Jan Holwerda was het de zevende keer dat hij het eerste kievitsei vond.