Stemlokaal in Dongeraheem

Dokkum - Woensdag waren er in veel gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. waren geen gemeenteraadsverkiezingenworden omdat zij fuseren tot één gemeente: Noardeast-Fryslân. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn op woensdag 21 november 2018. In de drie gemeenten waren de stemlokalen afgelopen woensdag toch open en wel voor het raadgevend referendum dat tegelijkertijd met de verkiezingen werd gehouden. De stemgerechtigden konden stemmen voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 ('Sleepwet-burgerinitiatief'). Er was onder andere gelegenheid om te stemmen voor het raadgevend referendum in verzorgingshuis Dongeraheem te Dokkum. Het stemmen verliep over de gehele dag rustig.